Menu
Iz knjige ”Dnevna razmišljanja zelo uspešnih ljudi”

Iz knjige ”Dnevna razmišljanja zelo uspešnih ljudi”

Da bi imeli uspešne odnose z ženo, možem, otroki, prijatelji ali poslovnimi partnerji, se moramo naučiti poslušati. To zahteva čustveno moč. Poslušanje vključuje potrpežljivost, odprtost in željo, da bi razumeli – visoko razvite značajske kvalitete. Veliko lažje je delovati z nizke čustvene ravni in dajati visoko leteče nasvete.

Lahko kupiš človekovo roko, a ne moreš kupiti njegovega srca, ki je tam, kjer je njegovo navdušenje, privrženost. Lahko kupiš njegov hrbet, a ne moreš kupiti njegovih možganov, v katerih tičijo njegova ustvarjalnost, iznajdljivost in izvirnost.

Dnevna razmišljanja zel uspešnih ljudi

Beseda proaktivnost pomeni več kot le prevzemanje pobude. Pomeni, da smo kot človeška bitja odgovorni za svoje življenja. Naše vedenje je posledica lastnih odločitev, ne okoliščin. Občutke lahko podredimo vrednotam. Prevzemamo pobudo in odgovornost za to, da se stvari dogajajo.

Ne dokazujte slabosti drugih ljudi. Ne zagovarjajte svojih. Ko napravite napako, jo priznajte, popravite in se učite iz nje – pri priči.

V poslu se tržišče tako hitro spreminja, da so mnogi izdelki in usluge, ki so še pred nekaj leti uspešno zadovoljevali potrebe in okus potrošnikov, danes že zastareli. Proaktivno in energično vodstvo mora biti nenehno na tekočem s spremembami okolja, še posebej s potrošniškimi nakupovalnimi navadami in motivi, poleg tega pa mora zagotavljati potrebno moč, da se razvija v pravo smer.

Odločite se morate, čemu dajete največjo prednost, in biti pogumni, da – prijazno, z nasmehom, ne da bi se opravičevali – rečete ne drugim stvarem. In to lahko storite, če v vaši notranjosti plamti večji da. Dobro je pogosto sovražnik najboljšega.

Umi uspešnih ljudi niso naravnani na probleme, ampak na priložnosti. Hranijo se s priložnostmi in se izogibajo problemom.

Potreben je zelo močan značaj, da se nemudoma in iz srca opravičite. Človek so mora dobro obvladovati in imeti globok občutek varnosti, ki izhaja iz osnovnih načel ter vrednost, da se lahko iskreno opraviči.

Zrelost je ravnovesje med pogumom in premislekom. Če človek zmore izražati svoje občutke in prepričanja s pogumom, uravnoteženim z upoštevanjem občutkov in prepričanj drugega človeka, še posebej, če je sporna zadeva telo pomembna za obe strani, lahko rečemo, da je zrel.

Zelo pogosto tiči problem v sistemu in ne v ljudeh. Če postavite dobre ljudi v slabe sisteme, boste dobili slabe rezultate. Če želite, da bi vam cvetlice rasle, jih morate zalivati.

Einstein je izjavil: Pomembnih težav, s katerimi se spopadamo, ni mogoče rešiti na isti ravni razmišljanja, na kateri smo bili, ko smo jih ustvarili.

Če moj občutek varnosti le v ugledu ali stvareh, ki ji imam, bom živel v nenehnem stanju ogroženosti in nevarnosti, da lahko vso to lastnino izgubim, mi jo ukradejo ali razvrednotijo. V bližini človeka, ki je bogatejši, slavnejši ali na višjem položaju, se počutim manjvrednega. Če sem v bližini človeka, ki ni toliko bogat, ki je manj slaven ali na nižjem položaju, se počutim večvrednega. Občutek lastne vrednosti nenehno niha. Nimam občutka trdnosti ali varnega pristanišča ali stanovitne osebnosti. Nenehno se trudim zavarovati in zaščititi premoženje, imetje, varnost, položaj, ugled.

S pogovorom ne morete rešiti problemov, ki jih povzročate s svojim obnašanjem.

Vsi se nagibamo k prepričanju, da vidimo stvar, kakršne so, da smo objektivni. A ni tako. Ne vidimo sveta, kakršen je, ampak kakršni smo mi – ali, kakor smo naučeni, da ga vidimo.

Vedno obravnavajte svoje uslužbence tako, kot bi želeli, da oni obravnavajo vaše najboljše stranke.

V resnično tekmovalnih okoliščinah in takrat, ko je zaupanje zares nizko, je razmišljanje zmagam/izgubiš mogoče ustrezno. Toda življenje v glavnem ni tekmovanje. Ni nam treba živeti tako, da tekmujemo s svojim zakonskim partnerjem, z otroki, s sodelavci, s sosedi in s prijatelji. Kdo zmaguje v vajinem zakonu je smešno vprašanje. Če ne zmagujeta oba, oba zgubljata.

Skoraj vsi športniki svetovnega razreda in drugi vrhunski izvajalci vizualizirajo. Vidijo, čutijo, izkusijo, preden dejansko storijo. Začenjajo z jasnim premislekom. Vizualizirate lahko na vseh področji življenja. Pred nastopom, pred predstavitvijo prodajnih izdelkov, pred težavnim soočenjem ali dnevnim izzivom si cilj jasno, živo, vztrajno ogledujte. Ustvarite notranje območje udobja. Ko se znajdete v situaciji, vam zato ni tuja. Ne prestraši vas.

Ko starši gledajo na problem svojih otrok kot na priložnosti za izgradnjo odnosa namesto kot ne negativne, mučne, razdražljive situacije, to popolnoma spremeni naravo medsebojnih odnosov. Starši so bolj pripravljeni, celo veselijo se, da lahko svoje otroke globlje razumejo in jim pomagajo. Ko je otrok v stiski in pride k njim ne pomislijo: ”Ne še enega problema.” Izhajajo iz drugačne paradigme: ”Velika priložnost zame, da resnično pomagam otroku in vlagam v najin odnos.” Mnoge interakcije se iz transakcijskih spremenijo v preobrazbene in tkejo se močne vezi ljubezni in zaupanja, saj otroci začutijo, kolikšno vrednost pripisujejo starši njihovim problemom in njim kot posameznikom.

Zlato pravilo veli, da ravnaj z drugimi tako, kot si želiš, da bi oni ravnali s tabo. Čeprav bi to, površno gledano, lahko pomenilo, naj ravnamo z njimi tako, kot bi želeli, naj oni ravnajo z nami, mislim, da je bistveni pomen pravila v tem, da jih globoko razumemo kot človeška bitja, tako kot bi samo želeli, da bi oni razumeli nas, in naj nam to razumevanje pomeni osnovo za ravnanje z njimi.

Glede na to, kako jasno in natančno ste si vse zamislili, je odvisno, ali boste ustvarili uspešno podjetje. Večina poslovnih neuspehov izvira iz prvotne stvaritve, vzrok pa so dokapitalizacija, nerazumevanje tržišča in pomanjkanje poslovnega načrta.

Empatično poslušanje ima zelo zdravilen učinek, saj daje človeku psihološki zrak. Bi knjigo z zanimanjem prebirali naprej, čeprav bi iz sobe, v kateri se trenutno nahajate, nenadoma izsesali ves zrak? Ne bi vam bilo več mar zanjo; za nič drugega vam ne bi bilo mar kot za zrak. Preživetje bi bilo edina motivacija. Toda ker zrak imate, vas ne motivira. To je eno najglobljih spoznanj na področju človeške motivacije: zadovoljene potrebe ne motivirajo. Motivirajo samo potrebe, ki niso zadovoljene. Takoj po telesnem preživetju je največja potreba človeškega bitja psihološko preživetje – biti razumljen, potrjen, uveljavljen, cenjen.

Eden najpomembnejših načinov izkazovanja integritete je biti lojalen do tistih, ki niso prisotni. S takim ravnanjem gradite zaupanje tistih, ki so. Ko branite odsotne, ohranjate zaupanje prisotnih.

Eno je zmotiti se, nekaj popolnoma drugega pa je, da tega ne priznamo. Ljudje oproščajo napake, saj so napake ponavadi proizvod uma, proizvod sodbe. Toda napak srca, slabih namenov, grdih motivov in ošabnega prekrivanja prve napake ne opravičijo tako zlahka.

Lahko spoštujete različnost v drugih ljudeh. Ko se nekdo ne strinja z vami, lahko rečete: ”Dobro. Ti to vidiš drugače.” Ni se vam treba strinjati z njim; lahko ga samo potrdite. In se trudite razumeti.

Zaupanje je najvišja oblika motivacije. Na dan prikliče najboljše v človeku. Vendar zahteva čas in potrpežljivost in včasih je treba ljudi poučiti in spodbujati, da se njihova usposobljenost dvigne na raven zaupanja.

7 navad zelo uspešnih ljudi:

    1. Bodite proaktivni:

Navada proaktivnega delovanja ali navad osebne vizije pomeni prevzeti odgovornost za lastne naravnanosti in dejanja. Prevzemite pobudo in odgovornost, da se stvari zgodijo.

  • Začnite z jasnim premislekom: Navada osebnega vodstva. Začnite z jasnim ciljem, da boste razumeli, kje ste zdaj, kam greste in čemu pripisujete največjo vrednost.
  • Postavite pomembne stvari na prvo mesto: navada upravljanja s seboj, ki zajema organizirajte in upravljanje s časom in dogodki. Upravljajte sami s seboj. Organizirajte in izvajajte odločitve po prednostnem seznamu.
  • Mislite zmagam/zmagaš: Zmagam/zmagaš je navada medsebojnega vodstva. Je iskanje obojestranske koristi. Naravnanost začne s predanim raziskovanjem vseh možnosti, dokler ne dosežete obojestransko zadovoljive rešitve ali pa ne sprejmete nobenega dogovora.
  • Najprej skušajte razume…nato iščite razumevanje. Navada empatične komunikacije. Razumevanje oblikuje veščino empatičnega poslušanja, ki spodbuja odpiranje in zaupanje.
  • Delujte sinergično: Navada ustvarjalnega sodelovanja ali skupinskega dela. Sinergija izhaja iz vrednotenja razlik in upoštevanja različnih pogledov v duhu vzajemnega spoštovanja.
  • Nabrusite žago: Navada samoprenove. Ohranjajte in spodbujajte najpomembnejšo dobrino, ki jo imate, same sebe, tako da obnavljate telesno, duhovno, dušeno in družbeno/čustveno razsežnost svoje narave.

 

Povzetek iz knjige Dnevna razmišljanja zelo uspešnih ljudi by Stephen R. Covey

Zadnje reference

Sledite nam:
Hitri pomočnik do spletne trgovine
Potrebujete pomoč? Pošljite nam svoje vprašanje
Pošljite svoje vprašanje in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.